Vägen till att nå klimatmålen - nya affärsmodeller, nya beteenden och investeringar

Panelsamtal med:
  • Ingemar Jansson, Head of Sustainability Knowit
  • Erik Gutwasser, Nordenchef Mastercard
  • Karin Ebbinghaus, vd Elonroad
  • Per Långsved, Sverigechef Nordea
Se fler paneler från Techarenan Summit