Hur löser vi elkrisen?

Panelsamtal med:
  • David Badman, VD, Svensk vindenergi
  • Johan Svenningsson, VD, Uniper
  • Tobias Hansson, VD, Hitachi Energy Sweden
  • Anna Vidlund, Senior Principal, Afry
  • Robert Tenselius, Ekonom och expert Energi, Teknikföretagen
  • Moderator: Per Braconier, Presschef Teknikföretagen
See more panels from Techarenan in Almedalen 2022