Det cirkulära byggandet tar fart med data och nya verktyg – när kan vi flytta in?

Panelsamtal med:
  • Elise Grosse, Hållbarhetschef, Sweco Architects
  • Filip Elland, Hållbarhetschef, Castellum
  • Emma Weman, Hållbarhetschef, Hemsö
  • Joanna Berg, Regionchef, NRep

Moderator: Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef, Sweco

See more panels from Techarenan in Almedalen 2022