Framtidssäkra framgång vid förändring
– vilka har förmågan att lösa de utmaningar vi ännu inte vet om?

Panelsamtal med:
  • Staffan Hansén. VD, SPP
  • Mikael Åbom, VD, Taxi Stockholm
  • Eric Lundberg, VD, Apoteket Hjärtat
  • Emma Wallin, Landschef, Monta
  • Moderator: Malin Freiman Moezzi, Head of Academy, Assessio
See more panels from Techarenan in Almedalen 2022