Sveriges teknikövertag – kombinera civil spetsteknik med starkt försvar

Panelsamtal från Techarenan i Almedalen 2024 med:
  • Inledningstalare: Pia Sandvik, VD, Teknikföretagen
  • Christian Levin, VD & koncernchef, Scania & Traton
  • Micael Johansson, VD, Saab
  • Carl-Johan Edström, Chef för operationsledningen, Försvarsmakten
  • Darja Isaksson, Generaldirektör, Vinnova
  • Mikael Frisell, Chef ledningsstaben, FMV
  • Erik Ekudden, CTO, Ericsson

Moderator: Maria Rosendahl, Näringspolitisk chef, Teknikföretagen

Se fler paneler

Partners