TEN

Techarenan Entrepreneurs' Network

Ett nätverk för entreprenörer

Techarenans entreprenörsnätverk (TEN) samlar framstående entreprenörer från olika industrier med målet att bygga ett starkt och relevant nätverk som ska växa varje år och bli en arena för diskussioner kring utmaningar och möjligheter som entreprenörer ställs inför.

Första träffen kommer att äga rum i september 2021. Om möjligt fysiskt med möjlighet att även delta digitalt. Därefter är träffarna i nov 2021, februari och april 2022. 

Nätverket har öppnat för intresseanmälningar.

Alla finalister i Techarenan Challenge under de senaste åren kommer att vara inbjudna till att ta plats i nätverket. Utöver dem kommer även 12 platser vara öppna för entreprenörer från andra bolag.

Nätverket är kostnadsfritt.

Vill ni vara med i nätverket?

Vill ni vara med i TEN? Skicka in en intresseanmälan till oss. 

Partners

Techarenan Partners 2021