Framtidsbolag 2020

Aarke_logo_black

Aarke   E-commerce

Designar och tillverkar premiumprodukter inom segmentet köksprodukter. Bolaget har ett starkt fokus på att förena hållbar kvalité med unik design. Deras första produkt, kolsyremaskinen Carbonator, har köpts av konsumenter i 30 länder och bolaget säljer idag sina kolsyremaskiner både via välkända återförsäljare i flera länder, men också via den egna e-handeln. Bolaget grundades 2013 av två industridesigners, Carl Ljungh och Jonas Groth, och försäljningen översteg 200 miljoner kronor år 2020.

Adverty_1920

Adverty  Adtech

Ett börsnoterat teknikbolag som sammanför varumärken och människor genom en egenutvecklad displayannonseringsteknik byggd för spel och applikationer, främst inom VR och AR. Plattformen låter kreatörer och utvecklare monetärisera på spelupplevelsen med automatiserade annonser integrerade i spelet. Bolaget kan sedan mäta hur spelaren uppfattat annonsen och kunden betalar bara där dennes annons har visats. Bolaget har kontor i Stockholm, London, New York, Madrid, Helsingfors, St Petersburg och Lviv.

Annotell

Annotell  Software

Erbjuder en plattform för att enklare skapa högkvalitativ träningsdata för självkörande fordon. Något som sker via en mer manuell variant av maskininlärning kallad annotering. Annotells mjukvara effektiviserar processen att framställa stora mängder träningsdata som även är konsekvent. Det handlar bland annat om algoritmer som kan följa objekt på kamerabilderna från fordonet, vilket innebär att inte varje bildruta i en sekvens måste annoteras manuellt. Har snabbt blivit en av de ledande aktörerna på marknaden med kunder som bland andra Zenuity i fordonsindustrin. Bolaget grundades 2018 i Göteborg.

Azelio_logo_CMYK_horizontal

Azelio AB  Energy

Börsnoterat cleantech-bolag med lösningar för energilagring av förnybar energi från sol-, vind- och vattenkraft. Produkten TES.POD bygger på teknik från så kallad termisk energi och den över 200 år gamla uppfinningen Stirlingmotorn. Under 2021 har de prisats av Solar Impulse Foundation och tagit in närmare 600 miljoner kronor för fortsatt tillväxt. Målet är att starta serieproduktion av TES.POD i fabriken i Åmål under slutet av 2021. Har idag bland annat kommersiella avtal på plats i mellanöstern.

bintel_logo_bintel

Bintel   |   Cleantech

Cleantech-bolag som utvecklar plattformar och tjänster för att digitalisera företag och organisationers avfallshantering. Genom att koppla upp avfallskärl och sedan övervaka och analysera dess status hjälper de till att optimera utsortering, insamling och hantering av avfall. Konceptet bygger på en kombination av AI, sensorteknik och dataöverföring. Grundades 2018 i Lund och har 2021 cirka 8 500 sensorer ute hos kund. Den primära marknaden är i Sverige, men även mindre installationer finns i Danmark, Finland och Italien.

bioreperia_logo

BioReperia AB   |   Medtech

Ett kontraktsforskningbolag, CRO, som genom sin plattform hjälper läkemedelsbolag att på bara några dagar välja ut den bästa och mest lämpade läkemedelskandidaten inom onkologi för att snabba på den prekliniska utvecklingen. Produkten är unik på marknaden och är redan etablerad globalt för preklinisk läkemedelsutveckling hos både små och stora läkemedelsbolag såväl som akademiska kunder i USA, Norden, Europa, Israel och Sydkorea. Har fördubblat sin försäljning varje år sedan 2018. Bolaget utvecklar även en lösning inom precisionsmedicin som ska kunna identifiera vilken cancerbehandling som är mest effektiv på individnivå, genom att testa läkemedel mot individens tumörceller.

C-Green-logga

C-Green Technology  Cleantech

Är ett Greentech-bolag som utvecklat en komplett lösning för att omvandla stora mängder slam till biokol. Processen bygger på hydrotermisk karbonisering (HTC) som i princip kopierar naturens sätt att bryta ner komplexa organiska föreningar till kol, men tar någon timme i stället för miljontals år. Erhöll 2021 40 miljoner kronor i bidrag från Energimyndigheten och testar just nu möjligheterna att bygga världens första slamfria reningsverk i Sverige. Grundades 2014 med bas i Solna.

Cerebriu-Logo-Horisontalt-LysBG@3x

Cerebriu   |   Health tech

Ett danskt healthtechbolag som utvecklar system för maskininlärning i medicinsk bilddiagnostik. Bolagets mjukvarulösning Cerebriu Apollo läser MR-bilder i samma stund som de scannas och kan snabbt upptäcka, alternativt utesluta, misstanke om allvarliga tillstånd. Om exempelvis tecken på stroke eller tumör upptäcks kopplas en specialistläkare in för att vidare granska de fynd som mjukvaran har gjort. På detta sätt minskar tiden patienten behöver uppta MR-scannern och allvarliga tillstånd kan snabbare upptäckas och rätt behandling sättas in. 2021 använder 14 sjukhus Cerebriu för validering av MR-bilder.

Challengermode

Challengermode  E-gaming

Har utvecklat en plattform för att kunna arrangera tävlingar och turneringar inom e-sport. Gör det möjligt för spelare och lag att delta i turneringar och mästerskap i en rad olika spel som arrangeras av tredje part. Exempel på spel i plattformen är League of Legends, Counter Strike, Dota 2 och FIFA. Har samarbete med datorspelsfestivalen Dreamhack och backas bland annat av kinesiska Alibaba, Telia och fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic. I början av 2021 lanserades plattformen i USA.

CV-Logotype_horizontal-01_RGB-(1)

ClimateView Climate Tech / GovtTech

Erbjuder en digital plattform – ClimateOS – där städer kan följa och anpassa sitt klimatarbete. Plattformen kombinerar vetenskaplig modellering, maskininlärning och gränssnittsdesign för att hjälpa städer att definiera och genomföra lyckade klimatomställningar snabbare. Grundades 2018 och har idag över 30 städer och regioner i Europa och Kanada kopplade till sig. Valdes 2021 ut som ett av världens mest innovativa företag i amerikanska tidskriften Fast Company.

CodeScene_Scarlet_01

CodeScene AB   |   Infotech / Data Analytics

Saas-bolag som utvecklat ett verktyg för prediktiv kodanalys. Vänder sig till mjukvaruutvecklare som via verktyget får information om styrkor och risker i sin kod, teknisk skuld samt trolig affärseffekt. Till skillnad från liknande tjänster tar CodeScene hänsyn till hela mjukvarans kodhistorik, inte bara en ögonblicksbild av den nuvarande koden. Grundades 2015 och har idag kunder över hela världen. Bland annat globala bolag som Ericsson, Philips och Tencent.

CorPower_logo_hires

CorPower Ocean  Renewables & Environment

Cleantech-bolag som utvecklar teknik inom vågenergi. Siktar på att släppa sin produkt – vågenergikonverteraren – till marknaden 2024. Vågenergi räknas som en viktig pusselbit i omställningen till ett förnybart energisystem och är en konsistent och förutsägbar källa till energi som kan fylla ut hålen där sol och vindkraft inte mäktar med. Teknologin erbjuder möjligheten att generera stora mängder energi till låga kostnader. Bolaget backas bland annat av Europakommissionen, den svenska energimyndigheten och SEB Greentech VC. Grundades 2009 med högkvarter i Stockholm, men har idag även kontor i Norge, Skottland och Portugal.

Deedster-logotype-black-(4)

Deedster  Sustainability Tech

Deedster vill stoppa konsumtionens negativa inverkan på klimatet genom en app, god pedagogik, så kallad nudging och mikrouppdrag. I appen får användaren testa sitt klimatavtryck och resultatet kopplas sedan till lättillgängliga förslag på livsstilsförändringar och hur dessa skulle minska den individuella inverkan på miljön. Sedan starten 2016 har de hjälpt mer än 140 företag i 20 länder att engagera sina kunder och medarbetare att leva mer hållbart. Ett exempel är tjänsten Retursmart, i samarbete med betaltjänstbolaget Qliro, där konsumenter kan se vad deras returer från e-handel har för påverkan på klimatet. Utsågs 2020 till bästa sajt inom hållbarhet i Sverige av nyhetssajten IDG. 

doconomy_logo_black

Doconomy  Impact tech

Impacttech-bolag grundat 2018 som utvecklar digitala verktyg och tjänster för att öka förståelsen om konsumtionens klimatpåverkan. Doconomys huvudtjänst, mobilbanksappen DO, hanterar besparingar och främjar hållbar konsumtion. Genom samarbetet med FN-organet UNFCCC utvecklar bolaget även nya verktyg. Ett exempel är 2030 Kalkylatorn som beräknar enskilda produkters koldioxidutsläpp. Når idag över 90 miljoner konsumenter genom sina partnerskap med Mastercard och Klarna.

Dugga-digitalassesments-orange

Dugga AB  Edtech

Edtech-bolag grundat i forskningsprojekt på flera svenska universitet och högskolor. Erbjuder en plattform för digitala prov och tentor som bland annat kan automatisera rättning- och betygsprocessen vilket minskar lärarnas arbetsbörda med upp till 95 procent. Plattformen har även olika typer av inbyggda säkerhetsfunktioner som till exempel plagieringskontroll samt skrivmönsterigenkänning. Har vuxit snabbt på kort tid och används idag på skolor i 120 länder världen över. Tog 2021 in 46 miljoner kronor för att fortsätta den globala expansionen. Partner med Microsoft och utsågs 2020 till vinnaren av Microsoft Global Partner of the Year Award in Education.

Ekobot

Ekobot  Cleantech

Techbolag inriktat mot jordbruksindustrin. Har bland annat utvecklat en robot som med hjälp av moderna kamerasensorer och AI rensar bort ogräs inom lök- och grönsaksodling. Maskinerna leasas ut till kund under en längre tidsperiod och utöver huvudverksamheten erbjuds även teknisk support och installation. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Grundades 2017 och är börsnoterat på First North sedan 2021.

elonroad_logo

Elonroad   |   Cleantech / e-Mobility

Utvecklar ett högteknologiskt elvägskoncept som kan ladda alla typer av fordon, både när de är parkerade så väl som under färd. Konceptet innehåller en ledande skena som ligger på vägen och en strömvtagare placerad under bilen som ansluter till den elektriska skenan via fysisk kontakt. Skenan är endast aktiv när den täcks av ett fordon, vilket gör den säker i stadsmiljö. Elektriciteten som används kan komma från förnybara källor som sol-, vind- och vattenkraft. Elvägar förlänger räckvidden, minskar behovet av tunga batterier och eliminerar behovet av driftstopp för att ladda batterierna. Den elektrifierade vägen kan leverera upp till 300 kW laddning med 97% effektivitet under körning. Varje körd kilometer ge tre extra kilometer i räckvidd. Bolaget har byggt en teststräcka i Lund i samarbete med Transportstyrelsen och har även inlett olika pilotförsök med DHL och Bring. 

epiluvac-logga

Epiluvac AB  OEM,  Industrial CleanTech Enabler , Next Generation Electrification Enablaler

Epiluvac säljer egenutvecklade så kallade CVD-reaktorer för forskning och till industriella kunder som framställer halvledarmaterial. Bolaget har bland annat en dubbelreaktor med större skivor som ger en oerhört jämt temperatur i processen vilket ger högre kvalitet och gör att halvledartillverkarna  i slutänden får bättre lönsamhet. Detta är en unik lösning på marknaden. Bolaget har kunder i Asien, EU och i USA. 

Ferroamp_logo_BlackOnWhite

Ferroamp Elektronik   |   Cleantech / Sustaintech 

Utvecklar och tillverkar energi- och effektoptimeringslösningar för fastigheter som möjliggör utökad elanvändning trots effektbrist genom fasbalansering och batterilager. Det skalbara och modulära systemet bygger på en hub som samlar data från övriga komponenter för att optimera energiflödet mellan solpaneler, energilagring och nätet, med hjälp av avancerade algoritmer. Bolaget har flera patent, är noterat på First North Growth Market och säljer idag sina produkter i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och Tyskland.

findity_logo_svart_one_line

Findity   |   Fintech

Fintech-bolag som utvecklar digitala tjänster för hanteringen av utlägg och reseräkningar. Bolaget Levererar sina tjänster som en white label-lösning till bokföringsbyråer, utgivare av företagskort samt leverantörer av ekonomisystem, som sedan erbjuder dessa till sina kunder. Bland kunderna finns stora internationella kunder liksom de största aktörerna i Sverige så som Fortnox, Visma och BDO. Idag använder över 20 000 företag Finditys utläggstjänster. Grundat 2011 med huvudkontor i Ludvika, Dalarna.

Forecast-Logo_left_rgb

Forecast    |    Software

Har utvecklat en AI-driven mjukvara för projektledning som skapar synlighet och förutsägbarhet i projekt. Målet är att öka samarbetet mellan olika team i företag med ett bättre arbetsflöde och ökad effektivitet. Mjukvaran integreras med befintliga verktyg – som Trello, Slack, Gdrive, Githum och Salesforce – och använder dessa olika externa datapunkter som nyckelindikatorer för hur bra ett projekt körs. Har för närvarande hundratals kunder i mer än 40 länder. Bolaget stängde nyligen sin A-runda på cirka 150 MSEK som leddes av namnkunniga Balderton Capital.

Gimi_Wordmark_Navy

Gimi   |    Fintech & Edtech

Fintech-bolag som vill utbilda barn och ungdomar i privatekonomi och sparande. Gimis app innehåller interaktiva lektioner och praktisk övning i hantering av pengar. I appen kopplar barn ihop sig med sina föräldrar och får veckopengen digitalt. Bolaget tillhandahåller dessutom ett förbetalt Mastercard och barn och föräldrar kan få statistik över barnens köpbeteende samt utvärdera köpen som flipp eller flopp. Har vuxit snabbt sedan starten 2015 och har idag över 400 000 användare i Sverige.

Grafren

GRAFREN   |   Nanotech/ Avancerade Material

Har utvecklat en teknologi för att ta fram nästa generation av e-textilier, alltså textil med elektrisk ledningsförmåga. Tekniken bygger på en patenterad process för att framställa nanomaterialet grafen, det mest höghållfasta material som någonsin har testats. Materialet integreras sedan i textil som möjliggör flera olika funktioner. Till exempel att plocka upp externa signaler från kroppen, vara sensorn för rörelser som överförs till mekanisk kraft. E-textil möjliggör ett antal, helt nya, produkter inom sjukvård, sport, försvar och rymdindustri. I april 2021 fick bolaget sin första betalande kund och har just nu 11 betalda projekt med olika aktörer.

Heja-logo_green

Heja  Social platform

Ett vertikalt socialt nätverk för den globala barn- och ungdomsidrotten. Genom bolagets app kan lagledare, spelare och föräldrar lättare kommunicera med varandra samt planera och administrera verksamheten. Appen är gratis att använda men har en premium-funktion som kan köpas till. Heja har på kort vuxit till en av de större aktörerna i branschen och attraherat över 140 000 lag i över 50 länder där USA, UK, Australien och Nya Zeeland är de största marknaderna.

HEM_LOGO_RBG

Hem  Furniture / E-commerce

Onlineförsäljare av möbler och heminredning. Produkterna tas fram i samarbete med kända designers och tillverkare runt om i Europa och har fokus på hållbarhet, kvalité och design. Bolaget säljer direkt till konsumenter och företag i Nordamerika och Europa via sin e-handel och har växt snabbt i en traditionell bransch. Bolaget har mer än fördubblat sin omsättning varje år och bland kunderna finns Google, AirBnB, Nike, Marriott med flera. Grundades 2016 med bas i Stockholm.

Hooked2.0_BLACK

Hooked Foods  Foodtech

Foodtech-bolag som utvecklar växtbaserade substitut för fisk och skaldjur. Deras första produkt är ett vegansk substitut för tonfisk, kallat Toonish, som består av sojabönor, solrosolja och alger. Finns som alternativ hos restaurangkedjor som Hawaii Poké och Kaiso och under hösten kommer bolagets produkter även att finnas i livsmedelsbutiker. Vill minska det globala överfisket och det efterföljande CO2-avtrycket från detta. Grundat 2019 och har kontor i Stockholm och Göteborg. Tillverkningen sker i Holland.

meds_rosa

Meds  Apotek / E-handel

Ett online-apotek som säljer receptbelagda och receptfria läkemedel med tillstånd från Läkemedelsverket. MEDS har inga fysiska butiker utan har utvecklat en process för snabba leveranser från lager till kund. Bolaget grundades 2018 och har idag över 130 anställda med bas i Stockholm. Med en tillväxt på cirka 160 procent under 2020 och en omsättning på 222 miljoner kronor. Utsågs 2021 till årets e-handel av sajten PriceRunner.

Minesto_logo

Minesto   |   Cleantech

Är ett börsnoterat cleantech-bolag som utvecklar lösningar för att utvinna marinenergi. Grundades 2007 som en spin-off från flygplanstillverkningen hos Saab och har sedan dess utvecklat den patenterade tekniken Deep Green, en turbin med vingar som kan liknas vid en flygande drake som omvandlar havsströmmar till energi. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige, Wales, Nordirland och Taiwan, med huvudkontor i Göteborg. Har sedan 2021 ett samarbete med den globala elkoncernen Schneider Electric. 

Mobility46

Mobility46 AB Prop Tech / e-Mobility

Mobility46 är ett SaaS-bolag som har utvecklat ett digitalt affärssystem för parkeringsförvaltning hos fastighetsägare och kommuner. Systemet automatiserar administrationen, ökar driftnettot och gör det möjligt att tjänstefiera parkeringsytor med exempelvis integrerad elbilsladdning. Bolaget var först i Norden med att lansera ett komplett affärssystem för kombinerad förvaltning av parkering och elbilsladdning. De har idag flera av Sveriges största fastighetsbolag som kunder och växer i Norden.  

modvion_logotype_blue

Modvion   |   Cleantech

Cleantech-bolag som har en patenterad teknologi för att tillverka modulbaserade vindkraftverk gjorda av återvinningsbart och högteknologiskt trämaterial som förenklar logistik och konstruktion. Processen sänker även koldioxidutsläppen jämfört med tillverkningen av vindkraftstorn i stål. 2020 restes Modvions första torn, som är 30 meter högt, utanför Göteborg där bolaget har sin bas, men målet är att inom några år komma igång med produktion av fullstora torn på 120 meter. Beviljades förra året 69 miljoner kronor i finansiering från EU-programmet EIC Accelerator.

MTEK_black_on_transparent

MTEK Industry   Manufacturing Software/Factory Intelligence/Industry 4.0

Utvecklar mjukvarulösningar till industribolag som tillverkar och monterar tekniska komponenter och produkter. MTEK:s mjukvara Mbrain möjliggör för användaren att styra och effektivisera produktionen, driva förbättringsarbete och följa hållbarhetsdata. Bolagets lösning riktar främst in sig på små till medelstora industribolag i Norden och USA med en omsättning på 1-25 miljoner kronor, men har även installationer i Sydamerika och Asien. Grundades 2015 och har huvudkontor i Alfta i Hälsingland. MTEK har fått in över 70 miljoner i investeringar för att leda sin globala expansion.

MyPick-logo-text

MyPick    Medtech

Den första digitala tjänsten av sitt slag som för samman vårdpersonal och vårdgivare med avsikten att underlätta och skapa en direktkontakt, utan bemanningsbolag som mellanhand. Marknaden för bemanningsbranschen inom vården värderades till 33,5 miljarder USD år 2020 och förväntas uppgå till 48,6 miljarder USD år 2027. Med MyPick kommer vårdgivaren att kapa sina kostnader, vårdpersonalen får möjlighet att öka sin ersättning, samtidigt som skattemedel sparas. Bland de aktörer som anslutit sig märks Capio och Lideta som tillsammans utgör 2 av de 3 största aktörerna inom svensk primärvård. Bolaget planerar att gå till nya marknader bland annat med befintliga kunder som redan finns i många andra länder.

PlasticFri_rgb_HighRes

PlasticFri   |   Greentech

Utvecklar plastfria premiumprodukter riktade till företag och organisationer som vill minimera sitt CO2-avtryck. Produktsortimentet består av allt från reklam-,  shopping- och soppåsar till pappersmuggar och kuvert. Produkterna är 100 procent återvinningsbara och framtagna av främst jordbruksavfall och icke ätbara växter. Prisat på World Future Energy Summit som ett av världens mest innovativa och hållbara startups bland 1 400 bolag.

Platform24-logo

Platform24  |   Healthtech

Utvecklar systemstöd för sammanhållna, tillgängliga och säkra digitala vårdkedjor. Bolagets system är idag störst i Norden och bland kunderna återfinns regioner, privata vårdgivare och försäkringsbolag. Genom plattformen kan vårdgivare integrera alla moment i vårdkedjan och därmed effektivisera och förbättra patientens vårdresa, från första behovsbedömning till vårdmöte, remisser och återbesök. Samtidigt minskar den administrativa bördan för vårdpersonalen. Platform24 ägs av Investor och Apoteket AB, och bolaget arbetar nära den digitala vårdgivaren Doktor24, som ingår i samma koncern.

porkchop_logo_official_highres

Porkchop   |   Spacetech

Space-tech bolag som utvecklat ett kompakt framdrivningssystem för nanosatelliter, satelliter små nog att rymmas i handen. Systemet, kallat porkchop X, integreras med resten av tekniken i en nanosatellit och innehåller eget drivmedel, motor, styrsystem och elektronik. Porkchops system ska bland annat kunna användas för att förlänga en satellits livslängd, hjälpa satelliten att undvika kollisioner med rymdskräp och andra satelliter, för att ändra omloppsbana under uppdraget och för att ombana i slutet av dess livstid. Testas just nu skarpt efter att ha skjutits upp med nanosatelliter i samband med Elon Musks SpaceX-satsning.

Quizrr_logotyp_RGB_orange

Quizrr    Edtech/Social Sustainability

Edtech-bolag som utvecklat en digital träningsplattform för fabrikspersonal runt om i världen. Träningen bygger på inspelade kortfilmer som gestaltar olika scenarier. Efter varje film följer ett antal frågor som användaren får svara på individuellt eller i grupp. Det kan handla om arbetsrätt, regler och lagar, skyldigheter eller lönesättning. Träningen riktar sig till allt ifrån arbetstagare till mellanchefer och ledningsnivå. Sedan starten 2012 har en kvarts miljon arbetare tränats på 500 fabriker. Bland kunderna finns HM, Electrolux och HP.

reorbit_logo_b_rgb

Reorbit   Spacetech

Spacetech-bolag grundat 2019 i Helsingfors, Finland. Utvecklar en mjukvaruplattform för att göra modulära och återanvändbara satelliter, men även för att koppla ihop flera rymdfordon till ett och samma nätverk. Bolagets vision är att skifta från traditionella tänket där satelliter tillverkas för engångsanvändning till att göra rymden hållbar och driva utvecklingen av en cirkulär rymdekonomi. 

ResolutionGames-Logo_horizontal3-glo6

Resolution Games    |    AR / VR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse auctor vehicula scelerisque. Vivamus vel sagittis erat, sed congue libero. Nam lectus nisi, egestas non quam ac, fermentum iaculis sapien. Etiam a diam efficitur, iaculis eros non, laoreet velit. Duis sed iaculis ex.

RGNT Logo_RGNT_MC_SV

RGNT Motorcycles   |   Automotive

Tillverkar elektriska, tystgående och uppkopplade motorcyklar. Att fordonen är uppkopplade gör att de bland annat direkt kan larma om en olycka skulle uppstå. Bolaget startade 2019 och har på kort tid byggt upp en produktionsanläggning i Kungsbacka. Där görs hela cykeln från grunden innan den skickas ut på marknaden. RGNT sålde närmare 400 enheter under 2020 och räknar med att rulla ut ytterligare några tusen under 2022.

rscued_logo_bw

Rscued   |   Foodtech

Rscued arbetar för att minska matsvinnet genom att tillverka juice, smoothie, chips och glass av frukt och grönsaker som annars skulle ha slängts. Varje år slängs 30 procent av allt som odlas i världen och förra året räddade bolaget 388 ton som annars skulle ha gått till spillo. Bolaget har nästan dubblat sin omsättning varje år sedan starten och lyckades även öka din försäljning under 2020 trots corona. Finns idag i matbutiker, caféer, hotell och restauranger i Sverige och Danmark.

scrive_logo

Scrive AB  Business Software

Erbjuder digitala produkter för elektroniska signeringslösningar. Sedan starten 2010 har bolaget haft en årlig tillväxt på över 100 procent och är marknadsledande i Norden inom segmentet. Bolagets lösning får företag att minska sina administrativa kostnader och snabbar samtidigt på anställnings- och kontraktsprocesser. Har idag närmare 200 anställda och 5 000 kunder i över 40 länder.

SKYQRAFT-black-transparent

Skyqraft   |   Energy

Erbjuder automatiska drönarkontroller av elledningar. Bolaget har utvecklat en mjukvara för bildanalys baserad på AI. Genom den bilddata som laddas upp från drönare kan med sin plattform analysera kraftledningar på ett smartare, säkrare och mer hållbart sätt. Det minskar riskerna med att människor skadar sig vid manuella inspektioner och minskar också klimatavtrycket eftersom de manuella inspektionerna sker via helikopter. Under 2020 kontrollerade deras drönare cirka 2 000 kilometer av det svenska elnätet. 2019 vann grundarna en tävling utlyst av den spanska eljätten Iberdrola – som även äger elledningar i USA – kring att skydda elnätverk mot stormar. 

erat, sed congue libero. Nam lectus nisi, egestas non quam ac, fermentum iaculis sapien. Etiam a diam efficitur, iaculis eros non, laoreet velit. Duis sed iaculis ex.

Solvatten_Logo_Black

Solvatten AB  Vatten & Energi

Den svenska uppfinningen Solvatten är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare. Med solens hjälp värms och renas 10 liter vatten i speciella dunkar – utan kemiska tillsatser, elektricitet eller avancerade filter. Metoden används bland annat i Uganda och Kenya i större skala och ger rent och varmt vatten till människor i flyktingläger. Solvatten har donerat tusentals dunkar till UNHCR och 2021 meddelade bolaget att en halv miljon människor använder sig av produkten.

sb_b_b

SomeBuddy   |  Online Safety

Världens första digitala juridiktjänst som skyddar personer och communitys mot hot på sociala medier och hjälper till när problem uppstår på nätet. Erbjuder tjänster som riktar sig till influencers, föräldrar och den generella användaren av sociala medier för att förhindra och hantera mobbning, stalkning, sexuella trakasserier och hatiska meddelanden. Kunderna får genom en app tillgång till säkerhetsguider, kan rapportera problemsituationer och få lösningsförslag samt psykologiskt stöd Grundades i Finland 2017 av Suvi Uski, forskare inom sociala medier, med hjälp av ett team som har expertis inom juridik och socialpsykolog. Bolaget har prisats flerfaldigt och räknar med att skydda 200 000 barn i Finland i slutet av året. 

SOUNDTRACK-YOUR-BRAND-LOCKUP-RED-(1)

Soundtrack Your Brand  Audio tech/Music tech

Digital katalog för bakgrundsmusik till företag. Användaren kan göra sina egna eller redigera befintliga spellistor baserade på 51 miljoner licensierade låtar. Spellistor kan även skapas automatiskt via AI för att passa det specifika företaget. Startade 2013 som en joint venture med Spotify, och bland kunderna finns idag kedjor som Joe & the Juice, W hotels och Toni & Guy.

tada-logos_keeping

TADA Medical AB   |   Medtech

Medtech-bolag som utvecklat produkten ReLink, ett anslutningssystem som används vid intravenös injektion, IV, det vanligaste invasiva förfarandet i modern sjukvård. Produkten förhindrar skada och slöseri med resurser när IV-slangen lossnar, något som sker vid cirka 10 procent av alla behandlingar. Produkten är patenterad och CE-märkt vilket möjliggör försäljning på den europeiska marknaden. Bolaget backas bland annat av EU-projektet Horizon 2020.

Tourn-Agency_logo_black

Tourn   |  

Bygger plattformar och system för influencers. Affärsidén är att förenkla för bolag att komma ut i sociala medier och att möjliggöra en mer synlig marknadsföring av produkter och tjänster. Bolaget samarbetar med många stora svenska influencers på ena sidan och med några av de mest kända e-handelsplattformarna och varumärkena på den andra. Bolaget bygger på flera ben: Ett som matchar företag med influencers, ett som mäter och rapporterar före och efter att ett samarbete genomförts och ett ekonomisystem som hjälper influencers att sköta ekonomin. Dessutom har bolaget Youtube-plattformen Nagato som utbildar aspirerande Youtubers. Bolaget har under kort tid hunnit etablera sig på flera marknader som i Sydamerika och på väg in i  USA, England och Tyskland. 

Turbotic logo_tt_png

Turbotic AB  AI/Automatisering

Har utvecklat ett operativsystem, Delphi OS. En digital plattform för att automatisera och effektivisera olika processer inom ett företag. Till exempel finans, HR eller support. Grundades i augusti 2020 av Alexander Hannerland, tidigare vd på Hitta.se, och Theodore Bergqvist med bakgrund som medgrundare av Paradox Interactive samt som chef för Ericssons enhet för dataanalys. På den korta tiden har bolaget tagit in 60 miljoner kronor i investerat kapital och är antagen till Microsofts startup-inkubator.

Unloc-lock-up-safe-area

Unloc  Proptech

Erbjuder ett heltäckande system för digitala nycklar. Har utvecklat en mjukvaruplattform där utvecklare genom deras API:er kan bygga egna lösningar med digitala nycklar. Plattformen stödjer ett stort antal elektroniska lås och gör det möjligt att dela nycklar med användare, redigera delningsroller och få information om användare och nycklar. Kunderna är privatpersoner, företag, fastighetsägare samt hyres- och bostadsrättsföreningar. Användare kan öppna dörrar med en app och kan även tillfälligt dela digitala nycklar med till exempel hantverkare och budpersonal. Har avtal med några av de största fastighetsägarna i Norge och Sverige och har sedan starten 2017 öppnat över 1 miljon dörrar i Norge. 

whywaste_logo

whywaste   |   Foodtech

Foodtech-bolag grundat 2013 som utvecklar och säljer digitala tjänster som hjälper matbutiker att – med hjälp av intelligent teknik – hålla koll på sina produkters bäst-före-datum. Målet är att ta vara på mat och råvaror som närmar sig utgång och på så sätt minska matsvinnet. Hittills har de påkopplade butikernas svinn minskat med 20-30 procent och ambitionen på  sikt är att komma upp till 60-70 procent .Kunderna består av matbutiker inom 30 kedjor i 15 länder. Bland andra Ica, Coop och Hemköp.