TECHARENAN
CHALLENGE

Entreprenörstävlingen för Nordens främsta startup- och tillväxtbolag

Techarenan arrangerar årligen en entreprenörstävling som är öppen för alla Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas. Tävlingen har arrangerats sedan 2014 och riktar sig mot bolag som bygger på en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialiseras på den globala marknaden. Av alla sökande bolag blev 50 stycken framtidsbolag uttagna 2020. Dessa bolag tävlade om titlarna “Årets startupbolag” och “Årets tillväxtbolag” samt “Publikens Pris”, “Nordea Social Impact Award”, “Industrins Pris” och ”Näringslivets Pris”.

Tävlingen syftar till att lyfta innovation och entreprenörskap samt för att ge bolagsbyggare möjligheten att visa upp sig på den nationella arenan. Tävlingen ska även lyfta Sverige som grogrund för innovativa framtidsbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive industrier på global nivå, samt knyta samman entreprenörer, företagsledare, investerare, politiker och samarbetspartners.

Vad man tävlar om

Utställningsplats på Techarenan

Alla 50 bolag som tas ut till Techarenans entreprenörstävling får en utställningsplats på Techarenan Challenge.

Vinnarresa

Vinnarna av Techarenan Challenge får även en plats på vinnardelegationen som tidigare år har varit i New York och Silicon Valley, Tokyo och Seoul samt Sao Paolo. Syftet med delegationen är att knyta affärskontakter, skapa nätverk och få en djupare förståelse för nya marknader.

Tidigare vinnare

År 2020

Årets StartupbolagGrace Health

Årets TillväxtbolagDynamic Code

Publikens prisNectarine Heath

Industrins pris – Climeon

Social Impact Award – Grace Health

Näringslivets pris – Exeger

AI & Technical edge award – Sana Labs

År 2019

Årets Startupbolag – Elypta

Årets Tillväxtbolag – Too Good To Go

Publikens pris – The Humble Co.

Industrins pris – Sentina Bay

Social Impact Award – TrusTrace

År 2018

Årets Startupbolag – Kognity

Årets Tillväxtbolag – Matsmart

Publikens pris – PantaPåsen

Industrins pris – Swedish Algae Factory

Social Impact Award – Moving Floor

År 2017

Årets Startupbolag – Sprinklebit

Årets Tillväxtbolag – SaltX

Publikens pris – Prindit

Industrins pris – SaltX

Social Impact Award – Coala Life

År 2016

Årets Startupbolag – Cellink

Årets Tillväxtbolag – Min Doktor

Publikens pris – Cellink

Industrins pris – Cellink

År 2015

Årets Startupbolag – Furhat Robotics

Årets Tillväxtbolag – Visiba Group

Jury 2020

Sara Wimmercranz

Sara Wimmercranz

Grundare, BackingMinds

Staffan-Helgesson

Staffan Helgesson

General Partner, Creandum

sophia2_round

Sophia Bendz

Partner, Atomico

Gustaf-Brandberg-500px

Gustaf Brandberg

Grundare, Gullspång Invest

Intresseanmälan

Är ni ett av Nordens främsta startup- eller tillväxbolag?

Anmälan till 2021 års tävling öppnar i 23e April, men ni kan redan nu lämna intresseanmälan till entreprenörstävlingen.

Criteria

The competition is open to all entrepreneur-led companies regardless of their area of business/business sector. The company must:

  • Be entrepreneur-driven
  • Be based on a unique technology/concept/business idea

Bedöming

Juryn bedömer bolaget och affärsidén utifrån:

  • Skalbarhet
  • Unicitet
  • Marknadspotential
  • Global applicerbarhet
  • Kompetens inom teamet