Techarenan ChallengeEntreprenörstävlingen för Nordens främsta startup- och tillväxtbolag

Techarenan arrangerar årligen en entreprenörstävling som är öppen för alla Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas. Tävlingen har arrangerats sedan 2014 och riktar sig mot bolag som bygger på en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialiseras på den globala marknaden. Av alla sökande bolag blev 50 stycken framtidsbolag uttagna 2020. Dessa bolag tävlade om titlarna “Årets startupbolag” och “Årets tillväxtbolag” samt “Publikens Pris”, “Nordea Social Impact Award”, “Industrins Pris” och ”Näringslivets Pris”.

Tävlingen syftar till att lyfta innovation och entreprenörskap samt för att ge bolagsbyggare möjligheten att visa upp sig på den nationella arenan. Tävlingen ska även lyfta Sverige som grogrund för innovativa framtidsbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive industrier på global nivå, samt knyta samman entreprenörer, företagsledare, investerare, politiker och samarbetspartners.

Vad man tävlar om

Utställningsplats på Techarenan
Alla 50 bolag som tas ut till Techarenans entreprenörstävling får en utställningsplats på Techarenan Challenge.

Expertis värt 200 000 kr
Vinnare av Årets startup- och Årets tillväxtbolag i Techarenan erhåller ett tillväxtpaket till ett värde av 200 000 kr att använda för att accelerera bolagets utveckling ytterligare.

Vinnarresa
Vinnarna av Techarenan Challenge får även en plats på vinnardelegationen som tidigare år har varit i New York och Silicon Valley, Tokyo och Seoul samt Sao Paolo. Syftet med vinnardelegationen är att knyta affärskontakter, skapa nätverk och få en djupare förståelse för nya marknader.

Intresserad av att delta till Techarenan Challenge?

Tävlingen i korthet

 • Anmälan

  Anmälan öppnar april 2021 och görs här på webbsidan.

 • Uttagning

  50 framtidsbolag utses och vidare i tävlingen

 • Finaldagarna del I

  Bolagen bjuds in att göra upp om titlarna "Årets Startupbolag", "Årets Tillväxtbolag" och "Näringslivets Pris"

 • Finaldagarna del II

  Alla 50 bolag bjuds in till att göra upp om resterande titlar

Bedömning

Juryn bedömer bolaget och affärsidén utifrån

 • Skalbarhet
 • Unicitet
 • Marknadspotential
 • Global applicerbarhet
 • Kompetens inom teamet

Jury - Techarenan 2020

SaraWimmercranz

Sara WimmercranzJurymedlem

Grundare, BackingMinds

Staffan-Helgesson

Staffan HelgessonJurymedlem

General Partner, Creandum

sophia2_round

Sophia BendzJurymedlem

Partner, Atomico

Gustaf-Brandberg-500px

Gustaf BrandbergJurymedlem

Grundare, Gullspång Invest