PressmeddelandeSvenska biotech-bolaget Elypta blev ”Årets startupbolag 2019” och danska foodtech-bolaget Too Good To Go blev ”Årets tillväxtbolag 2019”

Elypta och Too Good To Go stod som vinnare när den sjätte upplagan av Techarenans entreprenörstävling avgjordes. Bolagen stod ut bland de 50 finalisterna som valts ut av de totalt 400 bidrag från hela Norden som inkommit till tävlingen. Bolagen som deltagit är verksamma inom olika branscher, så som miljöteknik, robotik, medicinteknik, e-hälsa, fintech, biotech, foodtech med flera.

Winners 2019

Årets startupbolag 2019 – Elypta
Elypta är ett innovativt molekylärdiagnostikföretag som utvecklar ett urinprov för upptäckt av cancer i dess tidigaste skeden. Testet bygger på en ny labb-metod för att mäta en panel av metaboliter i urin (glykosaminoglykaner) samt en egenutvecklad mjukvara som identifierar specifika mönster för olika typer av cancer. Proverna analyseras med hjälp av ett AI-analysverktyg som i kliniska studier haft 100% träffsäkerhet vid analys av både blod och urin. Den första applikation av produkten är tidigare upptäckt av återkommande njurcancer där kliniska studier på 2 000 patienter genomförs.

Juryns motivering lyder: Bolaget har utvecklat en teknikplattform som adresserar en av vår tids mest dödliga sjukdomar, cancer. Genom att kombinera sin diagnostikteknologi med AI och maskininlärningsalgoritmer kan Elypta på ett mer kostnads- och tidseffektivt sätt möjliggöra upptäckt av återfall i tidigt skede med hög träffsäkerhet. Juryn är övertygad om att detta bolag, med ett kompetent team kommer att bli ett av de ledande i sin nisch.

Årets tillväxtbolag 2019 – Too Good To Go
Too Good To Go tar upp kampen mot att en av vår tids största globala utmaningar, matsvinn. Genom bolagets app kan konsumenter köpa mat från butiker och restauranger till ett reducerat pris innan den slängs. Bolaget grundades 2016 och finns idag på 12 marknader och har över 300 anställda. Det är nu 25 000 anslutna butiker och restauranger som bolagets 10 miljoner användare kan rädda mat ifrån. Hittills över 15 miljoner måltider köpts, vilket reducerat koldioxidutsläppen med närmare 40 miljoner kg.

Juryns motivering lyder: Årets tillväxtbolag har skapat en fantastisk tillväxtmaskin i en ny nisch med en blå ocean av möjligheter i en av världens största branscher och löser samtidigt ett av de största globala miljöproblemen. Juryn tror starkt på detta bolags fortsatta framgång.

”Årets finalfält var det starkaste och bredaste hittills. Det märks tydligt att många entreprenörer prioriterar marknadsaktiviteter i tidigt skede och når en högre mognad allt snabbare. Jag är överraskad över den tillväxt som många av finalbolagen har uppvisat de senaste åren och att de flesta redan har hunnit få fäste internationellt. Elypta och Too Food To Go är mycket värdiga vinnare” säger Omid Ekhlasi, grundare och tävlingschef för Techarenan

Vinnare av publikens pris: The Humble Co.
The Humble Co tillverkar och säljer hållbara och miljövänliga hälsoprodukter. The Humble Toothbrush är den mest sålda bambutandborsten i världen. Bolagets försäljning har ökat explosionsartat under de senaste åren och idag finns The Humbles produkter i över 35 marknader.

Vinnare av Social Impact Award – TrusTrace
TrusTrace har utvecklat en plattform som hjälper modeföretag att öka transparensen genom hela produktionskedjan. Genom blockchain-teknologi kan klädernas resa dokumenteras och spåras från råmaterial till försäljning i butik. Företagen, och i framtiden även konsumenterna, kommer att kunna se plaggens ursprung, på samma sätt som man idag ursprungsmärker livsmedel. Flera stora svenska modemärken har anslutit sig till bolagets plattform och flera pilotprojekt har inletts med internationella modemärken.

Vinnare av Industrins pris – SentinaBay
SentinaBay har utvecklat processer för ythärdning av metaller, och främst titan, som de kallar för TiSurf. Genom processen kan exempelvis titan bli upp till 10X starkare, få en mer friktionsfri yta och samtidigt bli mer tåligt mot värme och korrektion. Tisurf är ett lättare material än både stål och de förkromade material de framförallt ämnar att ersätta. TiSurf-komponenter återfinns idag i NASA-satelliter, Formel 1-bilar, oljeplattformar och flygplan.
Här är de övriga bolagen bland de sju slutfinalisterna 2019

Record Union
Record Union är en digital musikdistributionstjänst för oberoende musikartister att nå ut till alla större musiktjänster, bland annat Spotify, Youtube, Amazon, iTunes med flera. Bolagets mål är att tillgängliggöra, demokratisera och genomlysa musikbranschen samt att skapa förutsättningar för indieartister att nå sin fulla potential. Record Union har 70 000 användare på 120 olika marknader.

AppJobs
AppJobs knyter ihop arbetsgivare och arbetstagare genom sin marknadsplattform för gig-jobb. Bolaget är verksamt i 140 städer i 35 olika länder och har över 400 000 användare. Bolaget grundades 2017 och är idag en av världens största plattformar för gig-jobb.

Fossid
FOSSID har byggt upp en databas med information om känd öppen källkod och dess säkerhetsbrister. De har även utvecklat en mjukvaruskanner som granskar kodraderna efter säkerhetsbrister samt illustrerar insikter kring hur företag kan skydda sin IP. Syftet är att förenkla adoption och användande av fri och öppen källkod. Bolaget grundades 2016 och omsatte över 50 miljoner SEK under 2018.

Kind
Kind har utvecklat en engagemangsplattform för patienter, vårdgivare och anhöriga där patienten enkelt kan följa sin vårdplan och ha direktkommunikation med vårdgivaren vid behov. Genom plattformen kan vårdgivare skicka utbildningsmaterial eller förberedande material inför fysiska besök. Plattformen möjliggör gör även informationsinhämtning av till exempel standardfrågor som annars tar upp tid vid det fysiska besöket. Bolaget har på kort tid fått flera kommersiella kontrakt med universitetssjukhus och landsting.

BioLamina
BioLamina är ett svenskt biotech-bolag som utvecklar, producerar och licensierar teknik för tillverkning av lamininer (genteknologiskt framställda proteiner) som gör att cellodlingar efterliknar kroppens naturliga celler. Detta skapar förutsättningar för ökad kvalitet och precision i forskningen som produkten används i. Deras produkter används i bland annat cellterapistudier som verkar för att bota sjukdomar som Parkinson och olika typer av cancer. Bolaget har samarbeten med stora bolag som Novo Nordisk och GE healthcare.
Bilder fria för publicering: http://bit.ly/2YHbVpF

Fotograf: Tommy Fondelius

För mer information kontakta:
Omid Ekhlasi, Grundare och tävlingschef Techarenan, +46 (0)735 252 509, omid@sdip.se

Om tävlingen
Techarenan är en årlig entreprenörstävling öppen för alla Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas oavsett bransch. Finaldagarna äger rum under Almedalsveckan där 50 av Sveriges och Nordens mest innovativa framtidsbolag tävlar om titlarna “Årets startupbolag” och “Årets tillväxtbolag”. Tävlingen syftar till att exponera entreprenörskap och ge bolagsbyggare möjligheten att visa upp sig på den nationella arenan. Tävlingen ska även lyfta Sverige som grogrund för innovativa framtidsbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive industrier på global nivå, samt knyta samman entreprenörer, företagsledare, investerare, politiker och samarbetspartners.

Techarenan:
Techarenan grundades 2014 med målet att lyfta entreprenörskap och innovation samt inspirera fler till att vilja vara med och bidra till framväxten av nya bolag med global potential. Techarenan är idag en plattform och arena för entreprenörer, industri, investerare, politiker och opinionsbildare att mötas, skapa samarbeten, göra affärer och bygga nätverk. Ambitionen är att fortsätta bygga plattformen med fokus på att skapa värde för nordiska startup- och tillväxtbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive industrier på global nivå.