Finalbolagen 2019

TSC-likon-pris_25px = Bolag som gör upp om titlarna Årets startupbolag 2019 och Årets tillväxtbolag 2019.

Bransch

andfrankly-500px

&frankly
&frankly har utvecklat en plattform för att mäta välmående och engagemang hos organisationer. Genom automatisk realtidsanalys kan ledare och team få direkt insyn i hur bolag mår genom beslutsstöd. &frankly har gått från två anställda till 40 på två år och har idag över 100 000 användare fördelat på 200 kunder. Bland kunderna återfinns storbolag som Fortum och Länsförsäkringar.

HR-tech

Abundo-500px

Abundo
Abundo är en prenumerationstjänst för live-evenemang där medlemmar för en fast kostnad kan gå hur mycket de vill på teater, konsert, opera, bio, shower, stand-up, konstutställningar och inspirationsföreläsningar. Medlemmarna får tillgång till en bred katalog av kulturevenemang och går på fyra gånger fler evenemang. Målet är att bidra till att utveckla kulturscenen genom ökad beläggning och nya intäktströmmar för arrangörerna. Tjänsten finns idag i Stockholm och Göteborg och planerar expansion till nya städer i Sverige och internationellt.

Culture-tech

Acconeer-500px

TSC-likon-pris_25px
Acconeer
Acconeer har utvecklat en liten och strömsnål radarsensor som till exempel kan användas i mobiltelefoner, wearables, robotar, drönare, bilar och inom IoT-industrin. Bolagets sensor var klar för massproduktion under 2018 och sedan dess har Acconeer tecknat distributionsavtal på flera nyckelmarknader.

Radarteknologi

acuminor-500px

Acuminor
Acuminor har utvecklat en onlineplattform för riskbedömningar av finansiell brottslighet som penningtvätt, terrorfinansiering och sanktionsbrott. Bolagets plattform är helt kompatibel med EUs direktiv om bekämpning av penningtvätt. Bolaget samlar in och analyserar information om kriminella tillvägagångssätt från hundratals källor och distribuerar informationen digitalt. Bolag kan med tjänsten skapa en omfattande riskbedömning upp till 98% snabbare.

Fintech

Addressya-500px

Addressya
Addressya har utvecklat ett system som genom en app gör det möjligt för alla människor att registrera en exakt, fullständig och lättanvänd adress och sedan dela den med myndigheter, företag och individer med full kontroll över sin personliga information. Med Addressyas lösning kan över fyra miljarder människor som idag står utan adress få möjlighet att skapa en. Utan adress är det svårt att få ett bankkonto, försäkra sig och sin egendom, få tillgång till leveranser, eller förklara för räddningstjänst hur de skall hitta fram.

Impact-tech

agricam-500px

Agricam
Agricam är ett bildbehandlings- och analysföretag med målet att effektivisera lantbruket. Bolaget tillhandahåller analystjänster för effektiv djurhållning, ökad produktion och minskad antibiotikaanvändning. Agricams patenterade teknik gör det möjligt för mjölkbönder att analysera djurhälsan på individnivå såväl som för hela besättningen. Genom bolagets metod som möjliggör en detektionstid som är 2–4 gånger snabbare än nuvarande metoder kan sjukdomar förebyggas utan användning av antibiotika.

Agritech

Altered_500px

Altered
Altered har utvecklat munstycken som enkelt kan fästas på vattenkranar och spara upp till 98% av vattenförbrukningen. Bolagets munstycken säljs över hela världen och nyligen ingick Altered ett partnerskap med IKEA. Bolaget har även utvecklat en liknande lösning för duschar och arbetar för att applicera sin teknologi även på filtreringsprodukter för vattenkranar samt framställning av olika IoT-produkter.

Cleantech / Watertech

appjobs_500px

TSC-likon-pris_25px
AppJobs
AppJobs knyter ihop arbetsgivare och arbetstagare genom sin marknadsplattform för gig-jobb. Bolaget är verksamt i 140 städer i 35 olika länder och har över 400 000 användare. Bolaget grundades 2017 och är idag en av världens största plattformar för gig-jobb.

HR-tech

aptic-500px

TSC-likon-pris_25px
Aptic
Aptic har utvecklat en avancerad plattform för finansiella lösningar och moduler för betalningar, reskontratjänster, fakturaköp, inkasso samt konto- och kredithantering för bolag inom den finansiella marknaden. Bland kunderna finns några av Nordens största e-handelsbolag och banker. Aptic finns idag på sju marknader och har haft en kraftig omsättningstillväxt under de senaste åren.

Fintech

BioLamina-500px

TSC-likon-pris_25px
BioLamina
BioLamina är ett svenskt biotech-bolag som utvecklar, producerar och licensierar teknik för tillverkning av lamininer (genteknologiskt framställda proteiner) som gör att cellodlingar efterliknar kroppens naturliga celler. Detta skapar förutsättningar för ökad kvalitet och precision i forskningen som produkten används i. Deras produkter används i bland annat cellterapistudier som verkar för att bota sjukdomar som Parkinson och olika typer av cancer. Bolaget har samarbeten med stora bolag som Novo Nordisk och GE healthcare.

Biotech

Bioservo-500px

Bioservo
Bioservo grundades har utvecklat robotteknologi anpassat för personer som lider utav nedsatt muskelstyrka. Bolagets produkter kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik vilket ger personer extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion. Bioservos produkter syftar till att förebygga förslitningsskador inom industrin och assistera samt rehabilitera individer inom sjukvården till att få tillbaka basala handfunktioner. Bioservo har idag uppmärksammande samarbeten med General Electrics, NASA och Airbus.

Medtech

Bokio-500px

TSC-likon-pris_25px
Bokio
Bokio har utvecklat en smart, helautomatiserad och enkel tjänst för bokföring, lön och fakturering. Målgruppen är små och medelstora bolag och tjänsten finns idag i Sverige och Storbritannien. Målet är att underlätta ekonomihanteringen för företag genom smarta funktioner, exempelvis kan användarna fota kvitton som plattformen matchar mot ett uppladdat kontoutdrag. Bokio har idag över 75 000 kunder.

Fintech

Cellevate-500px

Cellevate
Cellevate är ett biotech-bolag som arbetar med nanomaterial för tillämpningar inom life-science. Bolaget grundades med syfte att ändra faktumet att vi varje år spenderar mer på forskning och utveckling av nya läkemedel, samtidigt som allt färre nya läkemedel når marknaden. Cellevate har utvecklat en unik metod för storskalig produktion av ett nanofibermaterial som imiterar strukturen hos bindväv. Detta material har applicerats på cellforskning inom till exempel läkemedelsindustrin, där forskare använder produkterna för att få mer naturliga resultat från sin tidiga forskning och därigenom undviker att lägga tid på, i vissa fall, onödiga djurförsök.

Biotech / Nanotech

Chooose-500px

TSC-likon-pris_25px
Chooose
CHOOOSE har tagit strid mot passiviteten i klimatfrågan och möjliggör genom sin plattform för konsumenter att hitta och stödja FN-verifierade miljöinitiativ. CHOOOSE gör det enkelt att “klimatkompensera sig själv”. Ett sätt är att köpa upp utsläppsrättigheter och plocka ut de ur systemet så de aldrig används. Bolaget vänder sig även till B2B-marknaden där företag och evenemang kan ansluta sig för att bli mer klimatkompenserade. Hittills har CHOOOSE bidragit till att över 140 miljoner kg CO2-utsläpp reducerats.

Greentech

CoApps-500px

CoApps
Coapps har tagit fram webb- och appbaserade kommunikationsplattformar för grannsamverkan, båtsamverkan och för krishantering i företag, kommuner, skolor etc. Samtliga plattformar är framtagna i samråd med polis, försäkringsbolag, säkerhetsexperter, anti-brottsorganisationer och kommuner. Verksamheter kan enkelt samla hela sin krishantering på ett och samma ställe och möjliggör snabb kommunikation av viktig information till rätt personer – var de än befinner sig.

Security

Cross-technology-solutions-500px

Cross Technology Solutions
Cross Technology Solutions utvecklar lösningar som ska hjälpa hälso- och sjukvården att ställa om från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. Plattformen identifierar och prioriterar automatiskt de mest behövande patienterna för vårdgivaren och skapar en översikt över patienternas hälsotillstånd. Lösningen är också öppen för tredjepartssamarbete med andra medicintekniska bolag.

Medtech / AI

dreams-500px

TSC-likon-pris_25px
Dreams
Dreams har utvecklat en tjänst som genom gamifiering ska göra det enklare och roligare att spara. Genom plattformen erbjuds finansiella tjänster såsom sparkonto och fonder till bolagets över 370 000 användare. Dreams har förutom sina lokala bankpartners i Sverige och Norge även slutit partnerskap med AXA som möjliggör för bolaget att snabbt kunna komma ut på den europeiska marknaden. Bolaget tog under hösten 2018 in 67 miljoner kronor.

Fintech

Elypta-500px

TSC-likon-pris_25px
Elypta
Elyptas teknikplattform möjliggör tidigare upptäckt av olika typer av cancer genom att mäta ett 20-tal biomarkörer i blod- och urinprov. Bolaget utvecklar nya metoder för att hitta förändringar i sammansättningen av metaboliter i blod och urin, “signaturer”, för 14 typer av cancer. Detta är en mer kostnads- och tidseffektiv metod än biopsier och datortomografier som används idag. Proverna analyseras med hjälp av ett AI-analysverktyg som i kliniska studier haft 100% träffsäkerhet vid analys av både blod och urin. Den första applikation av produkten är tidigare upptäckt av återkommande njurcancer där kliniska studier på 2 000 patienter genomförs.

Biotech

flow_neuroscience-500px

TSC-likon-pris_25px
Flow Neuroscience
Flow Neuroscience har utvecklat en portabel huvudbonad som ska motverka depression genom att stimulera främre delen av huvudet och hjärnan. De har också utvecklat en plattform där konsumenten kan följa sin behandling samt få råd om hur de kan förändra beteenden som bidrar till förbättrad mental hälsa inom områden som sömn, träning, meditation och hälsosam kost. Flow Neurosciences produkt har blivit godkänd i EU som behandlingsmetod. Produkten har lanserats i Sverige och Storbritannien och kommer under 2019 att lanseras på fler marknader i Europa.

Medtech

fossid-500px

TSC-likon-pris_25px
Fossid
FOSSID har byggt upp en databas med information om känd öppen källkod och dess säkerhetsbrister. De har även utvecklat en mjukvaruskanner som granskar kodraderna efter säkerhetsbrister samt illustrerar insikter kring hur företag kan skydda sin IP. Syftet är att förenkla adoption och användande av fri och öppen källkod. Bolaget grundades 2016 och omsatte över 50 miljoner SEK under 2018.

Security

Frisq-500px

TSC-likon-pris_25px
Frisq
Frisq har utvecklat en plattform som möjliggör för vårdgivare att digitalisera sina patientflöden för att effektivisera resursutnyttjandet och kommunikationen mellan alla aktörer i vårdkedjan, inklusive patienten. Bolagets mjukvara som funkar på mobila enheter kopplar ihop patienten, vårdgivare och journalsystemet och ger alla inblandade en uppdaterad överblick gällande den individuella vårdprocessen. Frisqs lösningar är CE-märkta och bolaget är noterat på First North. Bland kunderna i Sverige återfinns bland andra Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sofiahemmet och Karolinska Institutet.

Health-tech

Gronska_stadsodling-500px

Grönska
Grönska har en vision om en hållbar matproduktion utan besprutning, skövling av skog och långa transporter som har stor inverkan på miljön. Grönska står på två ben där det första är att utveckla och sälja tekniska lösningar för vertikal odling. Det andra är att sälja sina lokalt odlade grönsaker och örter till matbutiker. Under 2018 konstruerade de en av Europas största vertikala odlingar strax söder om Stockholm. Bolaget satsar nu internationellt och målet är att deras produkter ska säljas i matbutiker över hela Europa inom en snar framtid.

Foodtech

Hygglo-500px

Hygglo
Hygglo har utvecklat en marknadsplattform där privatpersoner kan hyra ut sina prylar med mål att bidra till delningsekonomin för smartare användning av våra resurser, detta genom ökad användning av befintliga produkter istället för att producera nytt. De har utvecklat en marknadsplattform där privatpersoner kan hyra ut sina prylar. Plattformen verifierar användare, försäkrar allt som hyrs ut och hanterar betalningar. De finns idag i flera svenska städer och bolaget har fått in investeringar från bland andra Norrsken Foundation.

Marketplace

Ilya-500px

Ilya Pharma
llya Pharma utvecklar nästa generations biologiska läkemedel för behandling av sår i hud och slemhinnor. Istället för att jobba med traditionella protein- och antikroppsbaserade biologiska läkemedel har bolaget tagit fram en innovativ teknologi där mjölksyrebakterier används som lokala bioreaktorer för att producera ett humant protein. Genom sin lösning hoppas Ilya Pharma accelerera läkningsprocessen med 80 procent och bidra till minskad antibiotikaanvändning.

Biotech

ImagiLabs-500px

imagiLabs
ImagiLabs har utvecklat ett system som möjliggör för människor helt utan förkunskaper att programmera via mobilen. Bolaget har tagit fram en accessoar som kan ges liv och anpassas via mobilen. Målet är att inspirera fler unga framförallt tjejer att bli intresserade av att arbeta inom området STEM.

Edtech

Inyett-500px

Inyett
Inyett tillhandahåller en mjukvara som ska underlätta för bolag att kunna analysera utgående transaktioner för att ge indikationer och varningar om något är på väg att bli fel. Till exempel varnar systemet för bluffbolag, betalningar som är över begärt belopp och betalningar mot fakturor som redan är betalda. Efterfrågan på Inyetts mjukvara har varit stor och just nu är företagets tillväxt 100-procentig på tolvmånadersbasis.

Fintech

Kind-500px

TSC-likon-pris_25px
Kind
Kind har utvecklat en engagemangsplattform för patienter, vårdgivare och anhöriga där patienten enkelt kan följa sin vårdplan och ha direktkommunikation med vårdgivaren vid behov. Genom plattformen kan vårdgivare skicka utbildningsmaterial eller förberedande material inför fysiska besök. Plattformen möjliggör gör även informationsinhämtning av till exempel standardfrågor som annars tar upp tid vid det fysiska besöket. Bolaget har på kort tid fått flera kommersiella kontrakt med universitetssjukhus och landsting.

Medtech

Kognity-new-500px

Vinnare årets startupbolag 2018

Kognity
Kognity är ett edtech-bolag som skapar digitala molnbaserade intelligenta läroböcker kopplade till specifika läroplaner. Kognitys interaktiva och responsiva läroböcker används idag i 75 olika länder över hela världen, främst i gymnasieskolor. Mätningar visar att närmare nio av tio studenter fått bättre resultat när de använt tjänsten jämfört med tidigare. Företaget grundades 2014 och har som mål att skala upp sin verksamhet till att bli en standardprodukt för alla världens klassrum. Idag har fler än 100 000 studenter använt Kognity.

Edtech

logo_leasecloud-500px

LeaseCloud
LeaseCloud är en molnbaserad plattform som digitaliserar och standardiserar arbetsflödet för leasingavtal. Plattformen kan enkelt integreras i framförallt e-handeln vilket möjliiggör för konsumenter att leasa alla produkter istället för direktköp. Plattformen tillhandahåller standardiserade avtal med flera leasingbolag och konsumenten kan enkelt signera avtalet digitalt. Leasecloud har etablerat sig i Sverige, Danmark Norge och Finland och tog nyligen kapital från bland andra Spintop Ventures för fortsatt tillväxt.

Fintech

Leeroy-500px

TSC-likon-pris_25px
Leeroy
Leeroy utvecklar mjukvara för restauranger, caféer och retail med syfte att öka kundlojalitet och operationell effektivitet. Genom att integrera kundapp, POS och köksskärmar ger Leeroy restaurangen möjligheten att i realtid följa och bättre förutspå kundbeteenden och flöden. Genom systemet kan restaurangen direkt kommunicera med slutkunden. Systemet analyserar och presenterar försäljningsdata gällande kund- och verksamhetsrelaterade behov och beteenden (samt)? möjliggör kostnadsbesparingar genom kontroll över bland annat arbetsflöden och processer, personal, och inköp av råvaror. Bland kunderna återfinns några av Sveriges största café- och restaurangkedjor.

Fintech

matsmart-500px

Vinnare årets tillväxtbolag 2018

Matsmart
Matsmart föddes ur idén om att adressera det växande problemet med matsvinn. Grundarna började köpa in felmärkta varor med korta datum till sin butik och sedan sälja vidare till rabatterade priser. Idag har bolaget över 100 anställda och är verksamma i Norden. Matsmart har mer än fördubblat sin omsättning varje år och landade på ca 174 MSEK 2017. Bland investerarna finns Northzone, D-Ax, Norrsken och IKEA.

Foodtech

Mindler-500px

Mindler
Mindler erbjuder behandling för psykisk ohälsa digitalt. Besöken sker direkt via videosamtal i Mindlers app. Sedan starten 2018 har bolagets cirka 100 anslutna psykologer genomfört över 20 000 patientsamtal. Genom att kombinera psykologisk expertis med teknisk innovation kan Mindler erbjuda bevisat effektiv och kostnadseffektiv behandling på patientens villkor utan väntetid.

Medtech

normative-500px

Normative
Normative har utvecklat en mjukvara som automatiskt kan sammanställa företagets sociala och miljömässiga klimatavtryck genom att analysera bolagets alla inköp. Plattformen utvärderar hur hållbart ett bolag är och genererar hållbarhetsrapporter genom att analysera bokföringsregister och ERP-system.
Målet är att synliggöra de sociala och miljömässiga avtrycken vid varje inköp för att öka medvetenheten och skapa en mer transparent ekonomi. Bland Normatives kunder hittar vi stora bolag som Elekta, Bonava och Ikano bank.

Impact-tech

Paptic-500px

TSC-likon-pris_25px
Paptic
Paptic har utvecklat ett nytt material som är bioproduktbaserat, återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart för att ersätta bland annat plastpåsar och emballage. Paptic är ett flexibelt material som kan produceras i traditionella pappersmaskiner utan större anpassning. Paptic kunde leverera sin första produkt till kund 14 månader efter att de grundats och har fått över 2,2M EUR i stöd från EU för att skala upp till industriell produktion av sitt material. Paptics produkter kan användas i allt från flexibla förpackningslösningar för e-handeln till “plastpåsar” i butiken till kartonger. Bland kunderna finns stora internationella aktörer.

New Materials

Pilloxa-500px

Pilloxa
Pilloxa har utvecklat en smart läkemedelsdosett med inbyggda sensorer som känner av om patienten har tagit sin medicin. Dosetten är i sin tur kopplad till en app som loggar beteendet och även påminner användaren om att ta sin medicin. Syftet är att dels eliminera att patienter glömmer bort att ta sin medicin samt att kunna kliniskt påvisa hur olika bortfall påverkar patienters välmående och reaktion på en viss medicin. Pilloxa används av flertalet svenska sjukhus som använder produkten har bolaget några av världens största läkemedelsbolag som kunder, däribland Bayer, Sandoz/Novartis och UCB.

Digital Health

Record-Union-500px

TSC-likon-pris_25px
Record Union
Record Union är en digital musikdistributionstjänst för oberoende musikartister att nå ut till alla större musiktjänster, bland annat Spotify, Youtube, Amazon, iTunes med flera. Bolagets mål är att tillgängliggöra, demokratisera och genomlysa musikbranschen samt att skapa förutsättningar för indieartister att nå sin fulla potential. Record Union har 70 000 användare på 120 olika marknader.

Music-tech

remente-500px

TSC-likon-pris_25px
Remente
Remente är en app för personlig och organisatorisk utveckling med fokus på mentalt välbefinnande. Bolaget adresserar en av våra största samhällsutmaningar idag, psykisk ohälsa, som är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar och kostar samhället mer än cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Rementes app har laddats ner över 1,3 miljoner ggr och har hjälpt människor runt om i världen till mentalt välbefinnande, att prestera mer effektivt och få ihop sin vardag. Appen har omnämnts i internationella medier som Forbes, Wired, Inc, The Guardian, Telegraph och Business Insider.

E-health

SentinaBay-500px

SentinaBay
SentinaBay har utvecklat processer för ythärdning av metaller, och främst titan, som de kallar för TiSurf. Genom processen kan exempelvis titan bli upp till 10X starkare, få en mer friktionsfri yta och samtidigt bli mer tåligt mot värme och korrektion. Tisurf är ett lättare material än både stål och de förkromade material de framförallt ämnar att ersätta. TiSurf-komponenter återfinns idag i NASA-satelliter, Formel 1-bilar, oljeplattformar och flygplan.

Nanotech

Stockfiller-500px

Stockfiller
Stockfiller är ett digitalt verktyg för effektivisering av orderhantering, leveransuppföljning och försäljningsanalys för alla led, från inköpare till leverantör inom livsmedelsindustrin. Verktyget medför effektivare kommunikation, minskad administration och transparens för alla parter i orderflödet. I dagsläget används Stockfiller av drygt  2 000 butiker och restauranger, framförallt inom dagligvaruhandeln och Foodservice.

Foodtech

Stravito-500px

TSC-likon-pris_25px
Stravito
Stravitos SaaS-plattform hjälper bolag att samla all sin marknads- och säljdata på ett och samma ställe och samtidigt göra den sökbar för alla anställda. Genom smart automatisk taggning och indexering hamnar dokument rätt och sökfunktionen görs intuitiv genom AI-inlärning. Bolaget grundades i slutet av 2017 och är idag över 30 anställda med användare i fler än 120 länder.

Martech

swedish-algae-factory-500px

Vinnare Industrins pris 2018

Swedish Algae Factory
Swedish Algae Factory odlar och utvinner skalen från en viss typ av kiselalg som besitter exceptionellt god förmåga att fånga upp ljus. I nuläget ligger fokus ligger på att vidareutveckla lösningar baserade på kiselalgens skal för att öka effektiviteten i solpaneler. 2014 vann Swedish Algae Factory Niklas Zennströms Green Mentorship Award för att som fösta bolag i världen kommersialisera material baserat på kiselalger. Efter det har bolaget fått mycket traction och attraherat kapital som kommer säkra etableringen av fler produktionsanläggningar med målet att ha 100 algodlingar i drift 2030.

Biotech

Telness-500px

Telness
Telness är en ny mobiloperatör som främst riktar sig mot företag. Med erfarenhet från telekombranschen har grundarna skapat en helt digital, smidig lösning för små och medelstora bolag där enkelhet och användarvänlighet har lett till att bolaget två år efter start har högst kundbetyg av alla mobiloperatörer och lyckats skapa sig en tydlig position på marknaden.

Telecom

The-Humble-Co-500px

TSC-likon-pris_25px
The Humble Co.
The Humble Co tillverkar och säljer hållbara och miljövänliga hälsoprodukter. The Humble Toothbrush är den mest sålda bambutandborsten i världen. Bolagets försäljning har ökat explosionsartat under de senaste åren och idag finns The Humbles produkter i över 35 marknader.

Sustainability

tiptapp-500px

Tiptapp
Tiptapp har byggt en marknadsplats där privatpersoner kan få hjälp att slänga eller återvinna överblivet bråte och skräp, skänka kläder till Second Hand eller få en vara levererad till sig. Privatpersoner lägger upp en bild på det de vill ha hämtat eller lämnat tillsammans med vad det får kosta, därefter sker hämtningen av användare och betalningen sker via Tiptapp. Vid återvinning betalas ersättning ut först efter bildbevis på att så skett på laglig väg. Tjänsten har över 170 000 nedladdningar och största marknaden är Stockholm. Bolagets tjänst testas även i London.

Marketplace

too-good-to-go-500px

TSC-likon-pris_25px
Too Good To Go
Too Good To Go tar upp kampen mot att en av vår tids största globala utmaningar, matsvinn. Genom bolagets app kan konsumenter köpa mat från butiker och restauranger billigt innan den slängs. Bolaget grundades 2016 och finns idag på 12 marknader och har över 300 anställda. Det är nu 25 000 anslutna butiker och restauranger som bolagets 10 miljoner användare kan rädda mat ifrån. Hittills över 15 miljoner måltider köpts, vilket reducerat koldioxidutsläppen med närmare 40 miljoner kg.

Foodtech

trustrace-500px

TrusTrace
TrusTrace har utvecklat en plattform som hjälper modeföretag att öka transparensen genom hela produktionskedjan. Genom blockchain-teknologi kan klädernas resa dokumenteras och spåras från råmaterial till försäljning i butik. Företagen, och i framtiden även konsumenterna, kommer att kunna se plaggens ursprung, på samma sätt som man idag ursprungsmärker livsmedel. Flera stora svenska modemärken har anslutit sig till bolagets plattform och flera pilotprojekt har inletts med internationella modemärken.

Impact-tech

Unimi-500px

Unimi Solutions
Unimi Solutions utvecklar och säljer modulära fundament specifikt framtagna för kostnadseffektiv utbyggnad av publika laddstolpar till elbilar. Detta gör att gator och parkeringsplatser kan förberedas med modulära fundament när de byggs eller renoveras. Unimi Solutions patenterade koncept har sedan starten 2010 använts i fler än 3 500 installationer för både normal- och snabbladdare i främst Norge och EU men även USA och Ryssland. Bland kunderna finns flera ledande energibolag, byggbolag, kommuner och operatörer av laddstolpar.

Cleantech

univrses-500px

TSC-likon-pris_25px
Univrses
Univrses utvecklar och tillhandahåller plattformar för datorseende och maskininlärning som kan tillämpas inom många branscher. En av dessa plattformar, 3DAI City, används för att inhämta och producera data som kan användas för den autonoma staden. Genom egenutvecklade mikrosensorer med kameror som enkelt kan fästas fast vid fordon som naturligt rör sig i staden, t.ex. sop- och postbilar och självkörande bilar, inhämtar de realtidsdata som bearbetas och skapar en nulägesbild av områdena. Univrses samarbetar idag med Volvo och Zenuity och bland kunderna återfinns Husqvarna, ABB och Packsize.

AI

winningtemp-500px-new

TSC-likon-pris_25px
Winningtemp
Winningtemp har utvecklat en SaaS-plattform som mäter välmåendet i en organisation och stöttar ledare att åtgärda eventuella problem. Målet är att förbättra arbetsmiljön och minska antalet sjukskrivningar. Bolagets produkt finns på fler än 15 språk och i början av 2019 tog Winningtemp in 33 miljoner kronor från bland andra Norrsken för att accelerera tillväxten.

HR-tech