Knowledge Tracks

From Techarenan Summit 2021

Knowledge Tracks

 • 09:25 - Working with digital growth in sales
 • 10:20 - How does it work when you are recruiting international talent
 • 11:15 - Use ESG to increase interest from investors and customers
 • 12:10 - How to get a head start with Analytics 4
 • 12:45 - How do loan financing and guarantees for growth companies work
 • 14:00 - Skills supply in growth companies
Hur fungerar det när du ska rekrytera internationella talanger
 • Björn Widlert, Teknikföretagen
Play Video
Kompetensförsörjning i tillväxtbolag
 • Sara Nylén, Fortnox
 • Magdalena Hallbrandt, Fortnox
Play Video
Hur du skaffar ett försprång med Analytics 4
 • Maxwell Stanford, Knowit
Play Video
Använd ESG för att öka intresset från investerare och kunder
 • Olof König, Baker McKenzie
 • Seher Budak, Baker McKenzie
Play Video
Hur fungerar lånefinansiering och garantier för tillväxtbolag
 • Giovanni Fili, Exeger
 • Carl-Johan Karlsson, EKN
Play Video
Jobba med digital tillväxt inom försäljning
 • Andreas Cardsjö-Ekström, Esatto
Play Video