Intresseanmälan Registration of interest

Kriterier

Tävlingen är öppen för alla bolag oavsett bolagsform, verksamhetsområde eller fas. Bolaget ska:

 • Vara entreprenörslett
 • Ha en unik teknologi/koncept/affärsidé

Bedömning

Juryn bedömer bolaget och affärsidén utifrån:

 • Skalbarhet
 • Unicitet
 • Marknadspotential
 • Global applicerbarhet
 • Kompetens inom teamet

Criteria

The competition is open to all entrepreneur-led companies regardless of their area of business/business sector. The company must:

 • Be entrepreneur-driven
 • Be based on a unique technology/concept/business idea

Evaluation

The jury assesses the companies and their business idea based on:

 • Scalability
 • Uniqueness
 • Market potential
 • Global applicability
 • Team skills/competency
Section 1
Empty section. Edit page to add content here.
Section 2
Empty section. Edit page to add content here.