Hur utvecklas ekonomin till hösten? Hur påverkas företagen, investeringsviljan och globaliseringen av coronakrisen? Vad tål de offentliga finanserna och vilka risker ska företagen ta höjd för?

Medverkande
Annika Winsth, Chefekonom Nordea

Träffa våra partners

Partner Nordea@2x

Partner TF@2x

Partner EKN@2x

Partner Knowit@2x

Partner Salesforce@2x

Partner Adyen@2x

Partner Huawei@2x

Partner Baker@2x

Partner Telenor@2x

Partner Esatto@2x

Partner SI@2x

Partner Vinnova@2x

Partner EU@2x