EKN_logo_neg-500px

Live från Techarenan Challenge 2020

Exportkreditnämnden, är en myndighet med uppdrag att främja svensk export, EKN:s garantier öppnar dörrar till nya marknader för både stora som små bolag.

Live stream  10 juni kl 15:30 “Svensk export – en värld i förändring ger en ny spelplan”

Om EKN

EKN försäkrar företagens risk att inte få betalt vid exportaffärer och även bankers utlåning och krediter till både exporterande företag och deras köpare.

EKN:s garantier gör svåra marknader tillgängliga och möjliggör fler, säkra exportaffärer. EKN vänder sig till såväl de stora globala företagen som de riktigt små, och garanterar deras exportaffärer till över 130 länder.

Kontaktpersoner

Carl-Johan-Karlsson-500px

Carl-Johan Karlsson

Affärsområdeschef SME och Midcorp

Prata med oss om...

Samarbetet med banken tar dem genom krisen

Svenska friluftsföretaget Light My Fire har gjort succé med sina färgglada måltids-kit och har bland annat blivit omskrivna i New York Times. Nu känner företaget av coronakrisen – men med bankens stöd och en av EKN:s specialframtagna lösningar kan de komma ut stärkta på andra sidan.

Så använder du EKN under krisen

Öka möjligheten till finansiering genom att EKN täcker bankens risk

Försäkra dig mot risken att inte få betalt i exportaffärer EKN:s garantier är till för exporterande företag i alla storlekar och underleverantörer till exporterande företag.

EKN får nu försäkra exportaffärer inom EU och till höginkomstländer

EKN utökar exportkreditgarantier inom EU och till höginkomstländer, för att komplettera den privata marknaden.

EKN har minskat bankens självrisk för att förbättra lånemöjligheten för exporterande företag och deras underleverantörer.

Tidigare deltaganden

9 juni 2020

8:30-9:30

Techarenans innovationssoffa

Medverkande:
Ylva Johansson, EU-kommissionär
Anna-Karin Jatko, Generaldirektör Exportkreditnämnden
Kenneth Fredriksen, Nordenchef, Huawei
Alexander Norén, Techkorrespondent, SVT

10 juni 2020

15:30 - 16:00

Add to Calendar

Svensk export – en värld i förändring ger en ny spelplan

Makro- och mikrofokus på de ekonomiska utsikterna framåt.

Medverkande
Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister
Stefan Karlsson, Chefanalytiker EKN
Noel Abdayem, grundare Humble Co
Jenny Larsson, VD ABB Power Grids SE

I media

EKN Magasin

Tank_pa_detta_EKN

Exportsatsning_EKN

EKN Nyhet