Anmälan till Entreprenörstävlingen

Om tävlingen / Anmälan

Kriterier

Tävlingen är öppen för alla bolag oavsett bolagsform, verksamhetsområde eller fas. Bolaget ska:

 • Vara entreprenörslett
 • Ha en unik teknologi/koncept/affärsidé

Bedömning

Juryn bedömer bolaget och affärsidén utifrån:

 • Skalbarhet
 • Unicitet
 • Marknadspotential
 • Global applicerbarhet
 • Kompetens inom teamet

Tävlingsregler

Genom att delta samtycker du till villkoren för deltagande i Techarenan Challenge och bekräftar att informationen som du delger är sanningsenlig. Du ska även garantera att alla fotografier, texter och annat inlämnat material är producerat samt ägs av bolaget/dig. Alla bidrag måste ha inkommit senast tisdag 18 maj 2021

Din anmälan kommer att behandlas av tävlingsledningen och vid behov kan externa experter konsulteras för att inhämta kompletterande yttranden. Allt material som skickas in av bolaget i samband med anmälan kommer att behandlas som offentliga uppgifter. Om det finns särskilda skäl till varför vissa uppgifter måste vara sekretessbelagda vid den initiala urvalsprocessen ansvarar du för att meddela detta i samband med anmälan.

Pitchpresentationen kommer att genomföras inför juryn och sändas live. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att om det anses lämpligt använda delar av presentationsmaterialet i informations- och marknadsföringssyfte på obestämd tid.

 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta tävlingen.
 • Juryns beslut i alla tävlingens olika moment är slutgiltigt och kan ej överklagas.
 • Tävlingsledningen kan ej hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats tävlande bolag som konsekvens av deltagandet i tävlingen.

Datahantering och nyttjanderätt

Genom att delta i Techarenan Challenge 2021 samtycker du till att tävlingsledningen får:

 • Om det anses lämpligt publicera och visa bidraget i informations- och marknadsföringsyfte innan, under och efter tävlingen.
 • Använda bilder, texter och material som du skickar och som genereras under tävlingens gång i informations- och marknadsföringsyfte på obestämd tid utan ersättning.
 • De personuppgifter du tillhandahåller i samband med anmälan till tävlingen t.ex. bolagsnamn, namn och e-postadress används för att administrera tävlingsförfarandet. Det kan också användas för marknadsaktiviteter för kommande evenemang som arrangeras av Techarenan. Vi sparar dina data upp till tre (3) år.
 • De personuppgifter du tillhandahåller i samband med anmälan till tävlingen t.ex. bolagsnamn, namn och e-postadress kan också delas med till tävlingens partners för marknadsaktiviteter. Detta är dock reglerat så att du enbart får relevant marknadsföring som godkänts av Techarenans ledning.